(دنيای گيتار و گيتاريست)

عناوین مطالب وبلاگ (دنيای گيتار و گيتاريست)

جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤
معرفی يک برنامه ... :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤
سال نو مبارک ... :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
آرميک... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
۲ سال گذشت... :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۳
معرفی نرم افزار ... :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳
آخرين ورژن برنامه گيتار پرو ... :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۳
شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳
یکشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸۳
سلام :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
تکنيک آپاگادو :: جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
سلام :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳
سلام... :: یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳
Ottmar liebert :: یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳
کنسرت خوان مارتين در ايران... :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
آرشيو فايلهای گيتار پرو ايرانی... :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
آپديت... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳
ليلی افشار :: یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳
شروع کار وبلاگ :: جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳
پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸۳
معرفی يک برنامه... :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳
Fernando Sor :: دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
Gipsy Kings Tab :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
Midi Bank :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
Manitas de plata :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو مبارک :: شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸۳
يک سال گذشت... :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
حتما بخونيد!!! :: یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
پاکو دلاثيا :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
آرپژ پسرونده :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
توماتيتو :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢
تکنيک Vibrato :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
تکنيک Muting :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
دوباره برگشتم... :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢
جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢
سياست و موسيقی :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
تکنيک Bend :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢
تکنيک Slide :: پنجشنبه ٤ دی ،۱۳۸٢
الويس پريسلی :: یکشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٢
تکنيک Pull off :: چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
سلام... :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
تکنيک Hammer :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
کوک کردن گيتار :: جمعه ۱٤ آذر ،۱۳۸٢
چند نکته... :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
اريک کلاپتون :: جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
اجزای گيتار الکتريک :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢
سلام... :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
آموزش ريتم ۴/۴... :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
ترانه... :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
سلام.. :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢
بابک اميني... :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
سلام :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
آموزش ريتم ۴/۴ :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
سلام :: سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢
آموزش ريتم ۸/۶ (Fast) :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٢
آموزش ريتم ۸/۶ (Slow Rock) :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
چندکلام با شما... :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٢
آموزش ريتم ۴/۲... :: جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٢
سلام.... :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
آموزش ريتم... :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
Guitar pro & Song :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
يك لينك جديد... :: دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢
تکنيک آلزاپوا :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
يه خبر خوب... :: شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢
خبر... :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
معرفی يک لينک... :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
آرپژ دوبل :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
قابل توجه گيتاريستها :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢
سلام سلام :: یکشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٢
تکنيک تريمولو :: جمعه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٢
جيپسي گينگز :: جمعه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٢
چند خبر.. :: دوشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٢
ترانه... :: دوشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٢
چند نکته در هنگام خريد گيتار... :: شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٢
راسگوادوی ۳ تايی (آبانيکو) :: چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
ترانه :: جمعه ٢ خرداد ،۱۳۸٢
معرفی ۲ لينک :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
راسگوادو :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
خبر... :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تکنيک گلپ :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
سلام :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تکنيک پيکادو :: جمعه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تکنيک آپاياندو :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
ترانه... :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢
تکنيک تيراندو :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٢
ترانه.... :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٢
سلام سلام :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٢
تبلچر... :: شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٢
يه ترانه... :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢
اندازه استاندارد ناخن در گيتار: :: شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٢
يه ترانه... :: جمعه ۸ فروردین ،۱۳۸٢
خبرهای دنيای گيتار فلامنکو... :: پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢
آکورد شناسی درس۶ (زنجيره آکورد) :: چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
يه لينک باحال... :: سه‌شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٢
آکوردشناسی درس ۵ (ساختار آکورد) :: یکشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٢
يه ترانه... :: جمعه ۱ فروردین ،۱۳۸٢
آکوردشناسی درس ۴ (گام بلوز) :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۱
آکورد شناسي درس ۳ (گام پنتاتونيک) :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۱
آکورد شناسی درس ۲(گام ماژور) :: یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۱
يه ترانه :: شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۱
چند خبر از دنيای موسيقی :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
پر فوروشترين آلبومهای موسيقي :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
زمستون..... :: جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
آکورد شناسی درس ۱(گام مينور) :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۱
هارمونی طبيعی :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۱
آدم و حوا :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
ديکشنری آکورد :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
اولين موزيک اين وبلاگ :: یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۱خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]