(دنيای گيتار و گيتاريست)
جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
تکنيک آپاگادو

هر گاه يك نوازنده بخواهد صداي يك آكورد را بطور ناگهاني قطع كند از تكنيكي بنام آپاگادو استفاده ميكند كه معني تحت اللفظي آن "ساكت" يا "خاموش" ميباشد. براي اين كار ميتوان از دست راست يا از انگشت كوچك دست چپ به ترتيب زير استفاده كرد:

آپاگادو توسط دست راست : در اين نوع آپاگادو دست راست بلافاصله پس از ضربه به سيمها , به نحوي روي سيمها قرار ميگيرد كه انتهاي انگشت كوچك و لبه كف دست فورا مانع از ارتعاش سيمها ميشود. براي اجراء اين تكنيك مچ دست با مهارتي خاص به طرف داخلي گيتار يعني صفحه جلوي گيتار حركت ميكند به گونه اي كه در پايان اين حركت , حالت دست شبيه به  حالتي خواهد بود كه در تصوير مشاهده ميكنيد . كه در بعضي از كتاب ها از جمله كتاب خوان مارتين براي نشان دادن اين تكنيك از يك كروشه و حرف R استفاده ميكنند. كه كروشه بروي خط حامل بعد از آكورد قرار ميگيرد و بروي آن نيز حرف R نمايش داده ميشود

آپاگادو توسط دست چپ : روش ديگري براي پايان دادن به ارتعاش سيمها ميباشد كه بعد از به صدا در آوردن سيمها توسط دست راست , انگشت كوچك دست چپ در خطي مستقيم در عرض و عمود بر سيمها فرود ميآيد تا صداي آكورد را خفه كند در شكل زير اين نوع آپاگادو را مشاهده ميكنيد. توجه داشته باشيد كه انگشت كوچك براي مدت كوتاهي روي سيم قرار ميگيرد و بايد در همين مدت كوتاه صداي سيمهاي مرتعش خفه بشوند. و دقت داشته باشيد كه انگشت كوچك را بروي صفحه انگشت گذاري يا فرت بورد فشار نميدهيم و فقط لمس ميكنيم و سريع بر ميداريم. در تصوير زير نمونه اي از اين تكنيك كه براي آكورد  ر ماژور پياده شده را ميبينيد . اين تيكنيك را با يك كروشه و عدد 4 نمايش ميدهند به اينصورت كه  علامت كروشه بروي خط حامل قرار ميگيرد و پس از يك آكورد قرار گرفته و بالاي آن نيز عدد 4 نوشته ميشودكه مشخص ميكند كه آپاگادو با انگشت كوچك اجرا ميشود

 

بر گرفته از كتاب خوان مارتين

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]