(دنيای گيتار و گيتاريست)
چهارشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٢
آکورد شناسی درس۶ (زنجيره آکورد)
سلام
امروز ميخوام شمارو با آخرين درس آکورد شناسی که خيلی مهم هست آشنا کنم.
زنجيره آکوردها پايه نواختن گيتار وتشکيل دهنده هسته اوليه ريتم در هر آهنگی ميباشد.برای ساختن زنجيره آکورد ابتدا بايد گام مورد نظر خود را بسته به نوع آهنگ مشخص کنيم.در اين درس آکوردهای گامهای مينور و ماژور را معرفی ميکنيم:
آکوردهای گام ماژور:در درس قبل با درجات گام آشنا شديد.روی هر کدام از دزجات گام آکوردی ساخته ميشودکه در پايين آمده:
درجه۱=ماژور
درجه۲=مينور
درجه۳=مينور
درجه۴=ماژور
درجه۵=ماژور
درجه۶=مينور
درجه۷=Diminished

بطور مثال ميخواهيم آکوردهای گام دوماژور را بدست آوريم از آنجايي که درجات گام دو ماژور بر اساس قالب گام ماژور به ترتيب (دو/ر/می/فا/سل/لا/سی)ميباشد بنابراين آکوردهای آين گام بصورت زير ميباشد:
درجه۱=دو ماژور
درجه۲=رمينور
درجه۳=می مينور
درجه۴=فاماژور
درجه۵=سل ماژور
درجه۶=لا مينور
درجه۷=Dimسی يا Bdim

***************


آکوردهای گام مينور:به هر کدام از نتهای اين گام نيز عددی نسبت ميدهيم و به هر کدام از اين درجات آکوردی تعلق ميگيرد.آکورد روی درجات گام مينور از قالب زير پيروی ميکند:
درجه۱=مينور
درجه۲=مينور
درجه۳=ماژور
درجه۴=مينور
درجه۵=مينور
درجه۶=ماژور
درجه۷=ماژور

برای نمونه آکوردهای گام می مينور را که درجات آن بر اساس قالب گام مينور به ترتيب(می/فاديز/سل/لا/سی/دو/ر) ميباشد را ميبينيم:
درجه۱=می مينور
درجه۲=فاديز مينور
درجه۳=سل ماژور
درجه۴=لا مينور
درجه۵=سی مينور
درجه۶=دو ماژور
درجه۷=ر ماژور

خوب حالا شما ميتونيد با بکار گيری مباحث گفته شده زنجيره آکورد گامتان را مشخص کنيد و در گام مورد نظرتون آکوردهای مورد نياز را با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد بدست آوريد
البته آکورد شناسی يه دنيايه پهناوری برای خودش داره وخيلی نکات و ريزه کاری داره و سعی کردم بتونم تا حدی شما را با گوشه ای از اين علم آشنا کنم در صورت هر گونه سوال يا پيشنهادی آن را با من در ميان بگذاريد.خدا نگهدار......
پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]