(دنيای گيتار و گيتاريست)
جمعه ۸ فروردین ،۱۳۸٢
يه ترانه...

A ......... Bm...........
دروغ روز دوباره دروغ ديگره
A .............. Bm..................
ميدونی دام محبت از رهايی بهتره
G ...................... A ............. G
من و تو هميشه کنج غم می مونيم
A .................. Bm .......... A
من و تو قدر شادی رو نمی دونيم
A .............................. Bm................
نه تنها خورشيد ما گرمی هاشو از دست ميده
A ........................ Bm..............
آسمون فيروزه رنگی هاشو حالا بر چيده
***
G .............. A ................ G
خدايا اين مردم کوکی چی ميگن
Bm .... A ... Bm ......... A ............ G
دريغا ... اينا عاشق نميشن ... نميشن.(2)

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]