(دنيای گيتار و گيتاريست)
شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٢
چند نکته در هنگام خريد گيتار...
در صورتي كه شما قصد خريدن يك گيتار خوب راداريد بايد حتما با يك نفر آدمي كه وارد هست برويد ولي در هر صورت يك سري نكات هست كه بايد در هنگام خريد گيتار به آن توجه كنيد:

1- ابتدا شكل ظاهري گيتار را با دقت نگاه كنيد كه تا هيچ گونه لكه و يا خوردگي و خط و تو رفتگي وجود نداشته باشد مخصوصا در قسمت دسته گيتار(جايي كه گيتار در آن قسمت كوك ميشود)هيچ گونه تركي در داخل و يا خارج وجود نداشته باشد.
2-بايد مطمئن بشويد كه دسته گيتار كاملا صاف است و هيچ گونه تابي در آن وجود ندارد.
3- بايد توجه كنيد فرتهاي گيتار( ميله هاي آهني كه بصورت موازي در دسته گيتار قرار دارد و نتها را از هم جدا ميكند) بصورت نوك تيز از طرفين بيرون زده نباشد چون ممكن است دستتان در هنگام نواختن گيتار صدمه ببيند و همينطور بايد توجه كنيد كه فرتها بطور كامل در دسته گيتار فرو رفته باشد.
4-بايد توجه كنيد كه فاصله سيم گيتار تا دسته گيتار (فرت برد) كم باشد چون اگه بيش از حد باشد شما بايد نيروي بيشتري را براي اينكه نتي را گرفته متحمل شويد.
5- مطمئن شويد سيمهاي گيتار بروي هيچ فرتي صدايي مانند (گز) نداشته باشد براي اين كار بايد شما صداي 6 سيم را بروي تمام فرت برد امتحان كنيد.
6-بايد مطمئن شويدكه گيتار شما داراي تنينه خوبي بوده و داراي حد اكثر صدا است.
7-با پشت دست به روي تمام قسمت هاي صفحه صدا بزنيد اگر متوجه صدايي مانند صداي گز شديد آن گيتار خراب است و نبايد خريداري شود.
8-بايد توجه كنيد كه تيغه پل( تيغه سفيد رنگي كه در شكاف پل وارد شده و سيم گيتار بروي آن قرار دارد) كاملا عمود باشد چون در غيره اينصورت امكان شكسته شدن پل گيتار وجود دارد.
9-توجه كنيد كه پل گيتار بطور كامل بروي بدنه گيتار چسبيده باشد و هيچ گونه درزي وجود نداشته باشد.
10- گيتارتان بايد سبك باشد.
دوستان عزيز اين نكاتي است كه من خودم در هنگام خريدن گيتار رعايت ميكنم پس بايد توجه كنيد كه همه اين نكات در گيتار رعايت شده باشد در غيره اينصورت من به شما پيشنهاد ميكنم كه از خريد آن منصرف شويد. و هيچ وقت در خريد ساز عجله نكنيد.اگه مبتدي هستي و ميخواهيد گيتاري خريداري كنيد حداقل انتخاب شما بايد گيتار YAMAHA C70 باشد و براي انتخاب سيم گيتار من سيم La Bella 820 را به شما پيشنهاد ميكنم.
پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]