(دنيای گيتار و گيتاريست)
چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
آرپژ دوبل

اين تكنيك دست راست كه توسط  دون رامون مونتايا به سطوح بالاي  ذوقي وهنري ارتقا پيدا كرد٫ در فلامنكو بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد تا به صداي آرپژ ظرافتي خواص بخشيده و در عين حال آنرا به زيبايي پر ميكند.هرآرپژ داراي 6 نت ميباشد كه درآن شست يك نت بم را با تكنيك آپاياندو به صدا در مياورد و بعد از آن انگشتهاي i m a m i  به نوبت با تكنيك تيراندو 3 سيم زيربه صدا در ميآورد هر آرپژ بصورت يك گروه 6 نتي است و عدد 6 در بالاي هر يك از اين گروهها مشخص ميكند كه هر 6 نت مجموعا معادل يك ضرب طول ميكشد. پس يك آرپژ دوبل از ضربات p i m a m i تشكيل شده كه به ترتيب اجرا ميشود (از چپ به راست) .

نكته مهم در اينجا اينست كه بايد فاصله بين نتها وهمچنين قدرت نواختن نتها با هم برابر باشد. در ابتدا بايد آنرا به آرامي اجرا كرد و كم كم به سرعت خود بيافزاييم.در تصوير زير هم چگونگي نت نويسي براي آرپژ دوبل به دو روش نشون داده شده و هم تمرينی است كه هر روز بايد انجام بشه.

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]