(دنيای گيتار و گيتاريست)
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
اجزای گيتار الکتريک

برای آشنايی شما و استفاده بهتر از گيتار اجزای آن را برای شما معرفی ميکنم:

بدنه(Body):قسمت اصلی گيتار ميباشد که به دسته متصل شده و بخشهايی مانند پيکاپ و خرک بروی آن قرار دارد.

خرک(Bridge):ناحيه ای است بروی گيتار که سيمهای گيتار بروی آن قرار ميگيرند.

فرت(Fret):قطعه ای فلزی که بروی دسته گيتار وجود دارد و پرده های موسيقی را از هم جدا ميکند.

سر دسته(Head Stock):قسمت ابتدايی گيتار ميباشد که سيمها در آنجا تنظيم ميشوند.

دسته(Neck):قسمت بلند و باريک گيتار است که نتها بروی آن قرار دارند.اين بخش بين بدنه و سر دسته گيتار قرار دارد.

سوئيچ پيکاپ(Pick up Switch):يک تعويض کننده که بروی بدنه گيتار قرار گرفته و برای تعويض پيکاپ جهت تغيير دادن تن و صدا بکار ميرود.

پيکاپ(Pick up):يک سيم پيچ مغناطيسی است که بروی بدنه گيتار و زير سيمها قرار دارد و وقتی سيمها مرتعش ميشوند تحت تاثير ميدان مغناطيسی پيکاپ قرار ميگيرند و اين تحريک به آمپلی فاير فرستاده ميشود وسپس آنجا اصلاح ميشود.

Tremolo:يک ميله است که به خرک متصل شده و با حرکت دادن آن به بالا و پايين خرک حرکت ميکند و باعث زير و بم شدن صدا ميشود در ضمن به آن اصطلاحا دسته Vibrato نيز گفته ميشود.

پيچهای کوک(Tuning Switch):پيچهايی که بروی دسته گيتار قرار گرفته اند و با آن ميتوان گيتار را کوک کرد.

کنترل صدا و تن: پيچهايی که بروی بدنه گيتار قرار گرفته و ميتوان صدا و تن گيتار را تغيير داد.

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]