(دنيای گيتار و گيتاريست)
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
 

تکنيک نواختن با مضراب

براي نواختن گيتار دو حالت وجود دارد كه يكي استفاده از مضراب يا همان پيك ميباشد و حالت بعدي نواختن با انگشتان دست ميباشد حال من ميخوام نواختن با مضراب را به شما آموزش بدم. همان گونه كه اشاره كردم مضراب يا پيك وسيله اي است براي نواختن گيتار گه اندازه هاي گوناگوني دارد كه براي ابتدا از نوع متوسط آن استفاده ميكنيم .تصوير چگونگي گرفتن پيك را در تصوير مشاهده ميكنيم. اما چند نكته در اينجا وجود دارد : سعي كنيد مضراب را بيش ارز حد شل يا سفت نگيريد و نوك مضراب بيش از حد بيرون يا داخل نباشد و همينطور ضربات پيك و دست بايد موازي با سطح گيتار باشد يراي مضراب زدن تا جايي كه ميتوانيد سعي كنيد دست ارقسمت مچ داراي حركت باشد و براي نواختن بهتر است ساعد را به بدنه گيتار تكيه دهيم.

براي پيك دو حالت در نظر گرفته شده:

ضربه رو به پايين(Down strocke)که با علامت ^ نشان ميدهند و ضربه رو به بالا (Up strocke)که با علامت v نشان ميدهند.از اين لينک ميتوانيد تمرينهای مربوط به تکنيک نواختن با مضراب را مشاهده کنيد. در ضمن تکنيک نواختن با انگشتان نيز در قسمت مباحث آموزشی در قسمت سبک فلامنکو وجود دارد( آپاياندو-تيراندو-پيکادو)که ميتوانيد مشاهده کنيد.

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]