(دنيای گيتار و گيتاريست)
جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۱
پر فوروشترين آلبومهای موسيقي
راستی يه خبری داشتم:
پر فوروشترين آلبومهای موسيقي در تهران رو در اينجا ميتونين ببينيد.
پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]