(دنيای گيتار و گيتاريست)
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سياست و موسيقی

ميدونيد كه در عصر حاضر و همينطور در گذشته موسيقي در هر سبكي با سياست آميخته شده و افراد و گروها سعي ميكنند تا در قالب موسيقي به بيان مشكلات اجتماعي پرداخته  و يا مخالفت خود را با آن دولت نشان دهند و... من سعي كردم كه شما رو با يك شخصيت و يگ گروه معروف در اين زمينه آشنا كنم: 

كريستوفرجان ديويسون ملقب به كريس دي برگ در 15 اكتبر 1948 در ارژانتين چشم به جهان گشود . پدرش چارلز انگليس تبار و ديپلمات بود ومادرش اميلي ايرلندي و منشي بود. كريستوفر به دليل شغل پدرش هميشه در سفر به سر ميبرد. او وقتي 12 ساله بود با خانواداش به ايرلند رفت و هنوز هم همان جا سكونت دارد  وي در آنجا با دايان ازدواج كرد وصاحب 3 فرزند به نامهاي : رزانا , هوبي و مايكل شد كريس دي برگ در عالم موسيقي شهره عام و خاص ميباشد و موفقيتهاي بسياري را از آن خود نموده. او علاوه بر آهنگسازي و نواختن سازهايي مانند گيتار پيانو  در خوانندگي نيز تبحر چشمگيري دارد. بيشتر ترانه هاي او مضموني اجتماعي مذهبي دارد كه بارها توسط دولتمردان انگليسي به او هشدار داده شده كه ترانه هاي سياسي عليه دولت بريتانيا نخواند بخصوص كه او كه آرژانتيني هم باشد.

گروه پينك فلويد از اواسط دهه 60 با رهبري  راجرواترز و ديويد گيلمور كار هنري خود را شروع كردند و خيلي زود به شهرت بين المللي رسيدند .اين گروه ترانه هاي اجتماعي و در بعضي موارد سياسي مي خوانند بخصوص با ترانه تيچرز كه مدارس انگليس و دولت اين كشور را بخاطر كور كردن استعدادها محكوم كردند, به يكباره دنيا با آنان آشنا شد . همين ترانه و چند ترانه ضد دولتي نظير آن در رابطه با دولت انگليس باعث شد كه دولت مارگارت تاچر حكم اخراج اين گروه را امضأ كند . آنان براي ادامه كار به امريكا رفتند و در آنجا به ادامه كار پرداختند .اين گروه همچنان به فعاليت مشغول است و كنسرتهايي اجرا ميكنند و گرانترين بليطها را از آن خود كرده است اما در اين ميان خبري از راجر واترز نيست و گروه بدون او به همكاري مشغول است.

 

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]