(دنيای گيتار و گيتاريست)
سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
تکنيک Vibrato

اين تکنيک که يکي از زيباترين تکنيکهاي دست چپ ميباشد که در گيتار الکتريک بيشتر از گيتار کلاسيک استفاده ميشود و خود را در گيتار الکتريک نمايان تر ميکند.اين تکنيک در واقع تشکيل شده از Bend و Release هاي مکرر که با سرعت زياد اجرا ميشوند.در ابتدا اين تکينک را سعي کنيد در تعداد کم و سپس بعد از مهارت آنرا در تعداد بيشتر اجرا کنيد.نکته قابل ذکر اينست که براي تکنيک Vibrato روي سيم ۶بايد آنرا به سمت پايين و روي سيم ۱ بايد به سمت بالا Bend کرد و در مورد ساير سيمها ميتوان اين کار را در هر ۲جهت انجام داد.حال اگر اين تکنيک را بروي بيش از ۲سيم بخواهيم اجرا کنيم ميتوانيم از دسته ويبراتو استفاده کنيم که با لرزاندن آن اين تکينک بروي گيتار اجرا ميشود.در ضمن اين تکنيک را با علامت ~ در تبلچر نشان ميدهند.از اينجا ميتوانيد فيلم آموزشي را دانلود کنيد. در ضمن تصوير زير مربوط به تبلچر اجراي فيلم آموزشي است.

 

پيمان

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]